Chemicals

بخش شیمی کنور آسیا

Machinery

بخش تجهیزات نفت و گاز کنور آسیا


Latest News


Contact Us

با ما به روز باشید در www.kenorasia.com و به سوالات و درخواستهای شما پاسخ می دهیم با sales@kenorasia.com.
تلفن : 72 -22901371-021 فاکس:2278008-021

خدمات حفاری کنور آسیا

KENOR ASIA

Click to open a larger map

KENOR DRILLING SERVICES

Contact Us